We onderscheiden vier soorten voorzieningen met betrekking tot deuren in het kader van Brandveiligheid:

  1. Automatische bediende deuren;
  2. Draaideuren.
  3. Deurvergrendelingen;
  4. Deurvastzetinrichtingen;

Het bouwbesluit, artikel 7.12, geeft aan dat deuren die zich in een vluchtroute bevinden uitsluitend gesloten mogen worden als deze bij het vluchten, zonder gebruik te hoeven maken van een sleutel, kunnen worden geopend. Dit betekent dat deuren in vluchroutes  daarom niet op slot mogen zijn. Het artikel 6.26 in het bouwbesluit, geeft ook aan dat deuren in een inwendige scheidingsconstructie met een eis voor WBDBO of WRD,  zelfsluitend moeten zijn. In de praktijk betekent dit, dat deze deuren moeten zijn voorzien van een dranger. Artikel 7.3 geeft aan dat deze zelfsluitende constructie onderdelen niet vast mogen worden gezet indien deze bij het ontstaan van brand en rook niet automatisch dicht gaan worden gesloten.