CE-markering als bedoeld in artikel 8 van de verordening bouwproducten