Hoe weet jij nou zeker dat de leverancier levert wat jij nodig hebt? Er kan bijvoorbeeld een fout zijn gemaakt in het ontwerp (Plan van Eisen / PvE). Worden de juiste componenten gebruikt? Is de installatie aangelegd door vakbekwaam personeel? Een leverancier zal haar installatie opleveren aan je en misschien een productcertificaat leveren. Dit is kan echter een advies worden van ‘wij van WC eend adviseren WC eend’.

Nu is het zo dat het certificeren van installaties bij wet (Bouwbesluit) soms verplicht is. In die gevallen ben je verplicht dit te laten doen door een zogenaamde inspectie instelling. Dit zijn speciaal daarvoor geaccrediteerde en gecertificeerde bedrijven die o.a. moeten garanderen dat ze onafhankelijk zijn. Ook bij het aankopen van een niet verplicht te certificeren installatie zouden wij ons kunnen voorstellen dat je toch een inspectie instelling vraagt je opgeleverde installatie te certificeren. Je hebt er immers dan zeker zelf voor gekozen en je wilt ook dat ze werkt.

Helaas is in de wereld van brandveiligheid alleen sprake van officiële, wettelijk verplichte certificering van installaties (brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallaties, rookwarmteafvoer installaties, sprinklerinstallaties). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is door de overheid aangesteld om daarvoor ‘inspectieschema’s’ te definiëren en nadat de Raad van Accreditatie een inspectie instelling heeft geaccrediteerd zal het CCV deze instelling (voor bepaalde installatiecertificering) accepteren.

Bij bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen is dit niet verplicht en bestaat er geen certificering van bouwkundige voorzieningen. Wel is er een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van bouwkundige brandveiligheid in de gaten houdt. Dat is de Stichting Register Montage Brandveiligheid.