Beton heeft een hoge druksterkte, maar een lage streksterkte. Beton en betonconstructies zijn niet brandbaar. Maar dat wil niet zeggen dat betonconstructies altijd voldoende brandwerend of brandveilig zijn. Hierdoor wordt een stalen wapening aan het beton toegevoegd om de treksterkte van het beton te verhogen. Deze wapening moet voldoende betondekking hebben om te voldoen aan de brandwerendheidseis.

Brandgedrag betonconstructies is complex

Het brandgedrag van betonconstructies kan zeer complex zijn. Factoren die een rol spelen zijn:

  • Temperatuur van de wapening in het beton moet laag blijven. Dit wordt meestal bereikt door voldoende betondekking op de wapening (in Eurocode 3: NEN-EN 1992 deel 1 & 2 wordt aangegeven wat de minimale vereiste dekking moet zijn voor beton).
  • Spanning en vervorming als gevolg van ongelijke temperatuurverdeling. De verhitte zijde zet uit, terwijl de niet verhitte zijde koud blijft en niet uitzet. Hierdoor ontstaan spanningsverschillen.
  • ‘Spalling’ ofwel afspatten van beton tijdens brand als gevolg van scheurvorming of het verdampen van (al dan niet gebonden) water in het beton, legt de wapening bloot. Dit leidt tot een snellere bezwijking. Voor alle betonconstructies geldt dat het vochtgehalte in het beton lager moet zijn dan drie procent.
  • Een combinatie van bovengenoemde factoren.

Betonconstructie beschermen voor brandwerendheidseis

In tunnels en parkeergarages kunnen situaties ontstaan die bescherming vereisen. Ook oudere constructies met een te lage dekking op de wapening kunnen goed beschermd worden om zodoende toch aan de brandwerendheidseis te voldoen. Hierbij moet niet alleen naar de dekking op de wapening worden gekeken maar ook naar de totale afmetingen van kolommen en liggers en naar de dikte van vloeren en wanden.

Betonconstructies kunnen tegen brand worden beschermd met drie opties:

  1. Brandwerende spuitpleisters
  2. Brandwerende platen
  3. Brandwerende coatings voor beton