Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, Onderdeel Classification criteria for construction products