Slachtoffers van brand vallen meestal door rookvergiftiging. Een van de beste dingen die je kunt doen om rook bij brand tegen te houden is daarom het sluiten van (brand)deuren!

Het Bouwbesluit heeft als doel dat mens en dier veilig een brandend pand kunnen verlaten en te voorkomen dat de brand overslaat naar de buren. Daarom en alléén daarom zijn er eisen voor alle gebouwen in Nederland.

Alle brandwerende deuren in Nederland, dat wil zeggen branddeuren die in een brand- of rookscheiding zitten, moeten daarom zelfsluitend zijn zo staat in artikel 6.26 lid 1. Er staat letterlijk: “Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend”.

Omwille van de veiligheid zitten er op branddeuren dus deurdrangers. Dat is niet voor niets en wel begrijpelijk dat het comfort soms minder is met gesloten deuren: het ventileert wel lekker of geeft makkelijker sociaal contact. Toch is het écht zaak branddeuren dicht te houden.

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid: plaats nooit kegjes of wigjes onder branddeuren. Zet er ook geen prullenbak of brandblusser voor. Brandwerende deuren moeten altijd kunnen sluiten om u en anderen genoeg tijd te geven om rookvrij veilig te kunnen vluchten.

Is een branddeur dan het enige waar u op moet letten? Nee! In de gang waar de brandwerende deur zit, zal vaak een verlaagd plafond zitten. Onder het plafond, boven de deuren zitten vaak gaten in de muur om kabels, leidingen of luchtkanalen door te voeren. Ook deze gaten, sparingen genoemd, zullen dicht gezet moeten worden en blijven (!) om te voorkomen dat rook zich te snel door het gebouw verspreid. Vloeren wanden, puien, deuren en ramen moeten dus in het geheel gedurende enig tijd weerstand bieden tegen brand en rook.

Doe de deur dicht!

Brandweer Nederland is in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting enige tijd geleden een actie voor gestart. Het gaat immers niet alleen om wettelijke verplichtingen maar om bewustwording van gebruikers van gebouwen. Kijk ook eens op www.brandweer.nl/brandveiligheid/doe-de-deur-dicht