Geldeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand