Voor de toepassing van de bij of krachtens dit (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder voorts verstaan:
Gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunt, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport