RI&E

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het fundament voor een goed Arbobeleid. Een veilige en gezonde werkomgeving levert uiteindelijk geld op, want voorkomen is beter dan genezen.

Een RI&E is een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. Bij controle van het SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal er een actuele RI&E en Plan van Aanpak voorhanden moeten zijn. Een bestuurlijke boete is het gevolg als er geen actuele RI&E aanwezig is.

Bij letselschade verwijzen de meeste bedrijfsverzekeringspolissen naar het hebben van een actuele RI&E/PvA, mogelijk vergoeden ze de schade niet dan wel hanteren een zeer hoog eigen risico bij afwezigheid van een actuele RI&E.

Voor wie is een RI&E verplicht?

De RI&E is een wettelijke verplichting voor bedrijven en instellingen die bij elkaar opgeteld, 40 uur of meer per week, gezamenlijk door werknemers, inclusief ingehuurde flexkrachten en ZZP’ers, arbeid  verrichten. Met het inventariseren en evalueren van de risico’s zijn de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht. Op basis van die geconstateerde punten dient een Plan van Aanpak (PvA) te worden opgesteld om deze weg te nemen dan wel tot een minimum te beperken. Ook moet aangegeven worden binnen welke termijn dat af moet zijn. Dit is uiteraard maatwerk.

Wij geven op onderdelen van de RI&E adviezen over bouwkundige-, installatietechnische- of organisatorische knelpunten. Wij hebben de kennis en mogelijkheid je te helpen met een volledige RI&E en PvA. Onze praktische en bruikbare aanpak wordt erg op prijs wordt gesteld door onze klanten.

Onze beproefde werkwijze:

  • Een informatief gesprek met de directie/bedrijfsleiding
  • Een eventuele digitale anonieme enquête onder de werknemers dan wel gesprekken met werknemers op de werkvloer e.v. in overleg digitaal
  • Een werkplekinspectie op kantoor, opslag en/of werkplaats
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak
  • Het samenstellen van het definitieve rapport
  • Het definitieve rapport ter toetsing aanbieden aan een kerndeskundige
  • De getoetste RI&E + PvA (plan van aanpak) bespreken met de ondernemer
  • Voortgangsbewaking middels periodieke actualisatie van de RI&E /PvA