Brand voorkomen béter dan beheersen: Thermografie

Het is beter een brand te voorkomen dan te beheersen. [...]