In onze praktijk komen we het regelmatig tegen dat we bij opleveringscontroles van nieuwbouw gebreken vaststellen in de brandveiligheid. We hangen dit uit oogpunt van integriteit niet aan de grote klok maar het gebeurt vaker dan je zou verwachten. Gevolg is soms grote extra investeringen en ook kans op behoorlijke vertraging.

Wat we tegenkomen heeft te maken met zowel bouwkundige- als installatietechnische voorzieningen. Oorzaken liggen in een verkeerd ontwerp, bestek (Plan van Eisen) of uitvoering.

Hoe is dit mogelijk?

Ofschoon brandveiligheid een substantieel deel van het Bouwbesluit is, wordt het in praktijk vaak nauwelijks in de voorbereiding van projecten meegenomen. Wij worden regelmatig betrokken vanaf de schetsfase van ontwerpen. Voorbeelden van zaken die we tegen komen en waarvoor we de eigenaar kunnen behoeden zijn bijvoorbeeld;

  • het al of meenemen in het ontwerp van rooksluizen voor een trappenhuis en lift,
  • het ontbreken van een uitgang naar openbaar terrein of brandscheiding,
  • het vergeten van brandweerstandsmaatregelen van een draagconstructie,
  • een verkeerd plan van eisen voor de brandmeld- en alarminstallatie, et cetera.

Daar tegenover zien we ook wel eens een voorstel van een niet onafhankelijke adviseur die de noodzakelijke of gewenste voorzieningen ‘op-plust’ tot een niveau waarvan zowel de adviseur als de hem bekende leverancier extra lachrimpels krijgt.

Oplossing: Betrek een onafhankelijke adviseur al in een vroeg stadium bij een bouwproject. Bespreek met hem eerst exact het niveau van brandveiligheid dat je wilt, uiteraard minimaal de eisen van het Bouwbesluit, en houd tijdens het project regelmatig contact. Laat hem ook meedenken en kijken (controleren) in de uitvoeringsfase, hij weet welke 20% hij moet controleren om 80% zekerheid te hebben dat het goed is. Ons bedrijf heeft daar veel ervaring mee. Het voorkomt daarmee substantiële extra kosten, sterker, het zou er wel eens goedkoper door kunnen worden en voorkomt vertraging en imagoschade.

P.S.: Aanleiding dit onderwerp aan te snijden is een artikel in Alphens.nl waar een praktijk voorbeeld gegeven wordt.

https://www.alphens.nl/nieuws/langer-dan-drie-weken-nodig-voor-controleren-brandveiligheid-castellum.html