Kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang