VvE en brandveiligheid

Als een gebouw, perceel wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars (VvE) opgericht worden. De eigenaren gezamenlijk, vormen van rechtswege de “VvE”. Dit betekent dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt. Een lidmaatschap kunt u niet weigeren. of opzeggen. Ook bij een bungalowpark kan sprake zijn van een VvE. Wanneer meerdere woningen samen deel uitmaken van één bouwkundig object (bijvoorbeeld omdat alle woningen gebouwd zijn op een parkeergarage), dan kunnen deze woningen worden verkocht als appartementsrecht. Het VvE-lidmaatschap eindigt als je geen appartementseigenaar meer bent. Dit is een belangrijk onderscheid met gewone verenigingen. Daar is een lidmaatschap vrijwillig.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. Hieronder valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken.

De overheid controleert gebouwen waar een VvE actief is niet standaard op brandveiligheid. Gelukkig kan een VvE veel doen om risico op brand te beperken. Als eigenaar, verhuurder of als VvE bent u juridisch verantwoordelijk, ook voor de brandveiligheid. Gelukkig kunt u heel veel zaken proactief aanpakken. De kans is aanzienlijk dat de gemeente op een gegeven moment wél gaat controleren op brandveiligheid. Als die niet in orde is, dan zullen er op korte termijn kostbare maatregelen moeten worden genomen, vaak op straffe van een dwangsom. Maar veel belangrijker: niemand zal erop willen wachten dat in een gebouw brand grote gevolgen heeft omdat brandveiligheidsmaatregelen achterwege zijn gebleven.

Laadpalen en parkeergarages:

Witlox Brandveiligheid heeft meerdere VvE’s als tevreden klant. Dit komt door onze deskundigheid maar ook door de duidelijke aanpak en heldere rapporten. Ze zijn begrijpelijk ook voor diegenen die niet thuis zijn in alle normen en wettelijke eisen. Je weet waar je aan toe bent en als je wil helpen we je geheel onafhankelijk met het vervolgtraject als dat nodig is. Wij adviseren tevens over het gebruik van laadpalen in parkeergarages.