Doelen van het Bouwbesluit
Er zijn technische voorschriften voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken. Zowel voor gebouwen als andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. In diverse hoofdstukken komt ook het brandveilig gebruik van gebouwen aan de orde.

Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid met betrekking tot de brandveiligheid:

  • De kans beperken dat een brand kan ontstaan, zich kan ontwikkelen of zich kan uitbreiden.
  • Zorgen dat er geen slachtoffers vallen en dat mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, op tijd een veilige plaats kunnen bereiken.
  • Een eventuele brand zoveel mogelijk beperken tot het eigen perceel.

Wat is het Bouwbesluit?
Als je gaat bouwen, verbouwen of een pand gebruiken, moet je voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.