De VdS 2106 richtlijn ‘planning en installatie van vonkendetectie-, vonkenafscheiding- en vonkenblussing is van kracht sinds 2012. Hieronder tref je de achtergronden en korte inhoud aan.

VdS Schadeverhütung is een organisatie die gezien kan worden als een certificeringsinstituut van verzekeraars in Duitsland. Zij stelt normen vast aan producten en diensten die vervolgens vaak door de individuele verzekeraars geëist worden.

Voor het ontwerpen en installeren van een vonkenblussysteem heeft VdS de 2106 richtlijn ontwikkelt. Hierin worden ontwerp- en installatie eisen gesteld voor vonkendetectiesystemen in een aantal specifiek gedefinieerde industrieën, te weten:

 1. Spaanplaatindustrie
 2. Vezelplatenindustrie
 3. Suikerindustrie
 4. Textielindustrie
 5. Houtverwerkende industrie
 6. Koffiebranderijen
 7. Cacao verwerkende industrie

Gaat het om niet bovengenoemde industrieën dan moet het ontwerp door erkende deskundigen worden gemaakt en vooraf voorgelegd worden aan VdS ter controle.

De eisen in de VdS 2106 hebben betrekking op:

 1. Ontwerp; dit moeten door VdS erkende (gecertificeerde) bedrijven zijn
 2. Producten; de detectoren, centrale (computer), bluskoppen, pompen, et cetera moeten door VdS gecertificeerd zijn.
 3. De installatie en oplevering; dit moet door VdS erkende (gecertificeerde) bedrijven en monteurs gedaan worden.
 4. Onderhoud; dit moet door VdS erkende bedrijven gebeuren in een vastgestelde frequentie.

Onze vonkenblussystemen voldoen aan de eisen.

Voor meer vragen, neem contact met ons op.