In de petrochemische industrie waar gevaarlijke en vaak ook zeer brandbare stoffen aanwezig zijn is het belangrijk brand zo snel mogelijk te ontdekken. Hiervoor zijn systemen die rook, gas en vlammen kunnen ontdekken nog voordat er sprake is van brand. Rook kan al in het smeulstadium van een brand worden gedetecteerd aan de hand van partikels in de lucht en gassen en vlammen kunnen worden ontdekt met behulp van sensoren die gebruikmaken van ultraviolet of infrarood detectoren.