Gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie waaronder isolatiekenmerken daarvan, die is bedoeld voor het verwarmen, koelen, ventileren of het voorzien van warmtapwater, of een combinatie daarvan, van een gebouw of een gedeelte daarvan