Sprinklerinstallaties in parkeergarages:

De tekst in het Bbl van artikel 2.223a (automatische brandblusinstallatie in parkeergarages) is wat lastig om te lezen. We hebben het daarom voor jou hier vereenvoudigd weergegeven:

Voor parkeergarages in nieuw te bouwen gebouwen waarboven zich woningen, kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar, cellen, logiesgebouwen of gezondheidszorggebouwen bevinden eist het Besluit bouwwerken leefomgeving (vanaf 2024) een automatische brandblusinstallatie (artikel 4.223a) tenzij:

De hoogste vloer hoger ligt dan 13 meter, en
– De parkeergarage kleiner is dan 1.000 m2, en
– Als het gebouw erboven een separate vluchtweg heeft die niet in verbinding staat met de parkeergarage, en
– Als er geen sprake is van een automatisch parkeersysteem

Daartegenover staat dat de eis voor een sprinklerinstallatie niet geldt voor gebouwen met een hoogste vloer van lager dan 13 meter, behalve als
o De parkeergarage groter is dan 1.000 m2, en
o Als de vluchtweg voor het bovenliggende gebouw bereikbaar is vanuit de parkeergarage

Mocht een sprinklerinstallatie geëist zijn dan moet deze een inspectiecertificaat hebben dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema.