Rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990