Particuliere AlarmCentrale

Een particuliere alarmcentrale wordt geëxploiteerd door een particuliere organisatie. De overheid heeft hier een wet voor opgesteld, de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (de Wet PBR). Een particuliere alarmcentrale moet aan deze wet voldoen. Bij het ontvangen van een alarmsignaal worden met de klant overeengekomen acties ondernomen.