NEN 2575: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
NEN 2575 geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die zijn bedoeld om in geval van brand of andere noodsituaties een snelle en goede ontruiming van een gebouw en/of buitenruimte uit te voeren. De norm gaat in op verschillende ontruimingsalarminstallaties, zoals o.a. stilalarm en luidalarm.

  • NEN 2575-1: Algemeen
  • NEN 2575-2: Luidalarm – Ontruimingsalarminstallatie van type A
  • NEN 2575-3: Luidalarm – Ontruimingsalarminstallatie van type B
    – Binnenkort geconsolideerde versie beschikbaar –
  • NIEUW:NEN 2575-4: Draadloze stilalarminstallatie
  • NEN 2575-5: Stilalarm met attentiepanelen

Bron: NEN