Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een celfunctie