Brandwerendheid:

Is een maat voor de tijd die een constructie (bijvoorbeeld een wand of deur of doorvoering) in staat is om een brand tegen te houden.

Het begrip ‘een brand tegen houden’ is echter een subjectief begrip in die zin dat het tegenhouden van brand niet eenduidig is. Wat is het tegenhouden van brand? Is dat bijvoorbeeld het tegenhouden van vlammen of is dat het voorkomen dat een brand aan de andere kant van de constructie verder kan gaan?

In Nederland en Europa zijn we met elkaar overeen gekomen dat het om het laatste gaat. Om producten met elkaar te kunnen vergelijken hebben we daarom testnormen afgesproken. Onder de NEN-EN 13501-2, Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, heeft ieder  product heeft haar eigen specifieke testnorm, zie in onze kennisbank daarvoor het kopje ‘NEN’.

Voor Nederland moeten de constructieonderdelen afhankelijk van gebruik voldoen aan de NEN 6069 waar je in de, overigens toch wel lastig leesbare, tabel 2, kunt vinden wat we dan uiteindelijk verstaan onder brandwerendheid. De daarin gebruikte criteria / symbolen zijn (een combinatie van):

  • E: Vlamdichtheid (vlam zichtbaar aan ander zijde gedurende > 10 sec.)
  • I: Temperatuur (maximale temperatuurstijging 180°C op één punt en gemiddelde

temperatuurstijging alle punten maximaal 140°C)

  • W: Warmtestraling (maximaal 15 kW/m² op een meter afstand)
  • R: Bezwijken (resistance)

Af en toe zie je in die tabel toevoegingen, als voorbeeld:

  • EI1: Hier mag de gehele constructie maximaal 180°C in temperatuur stijgen (normaal

slechts op 1 punt mits de gemiddelde temperatuur niet 140°C toeneemt)

  • EI2: Hier is plaatselijk een temperatuurstijging van 360°C toegestaan (in plaats van 180°C)
  • tt: WBDBO eis in minuten
  • -ef: Buitenbrandkromme (gereduceerde brandkromme – afgeknotte curve), deze is lager en dus makkelijker te realiseren dan de standaard Brandkromme

De getallen achter de symbolen geven aan hoeveel minuten brandwerendheid geëist wordt. EI60 wil bijvoorbeeld zeggen 60 minuten brandwerend op het E en I criterium.