Onderhoud brandblussers.

Het Bouwbesluit 2012 eist minimaal eens per 2 jaar onderhoud van brandblussers en de NEN 2559 spreekt van jaarlijks onderhoud. Wat is nu de eis? Regelmatig krijgen wij deze, en andere vragen over handbrandblussers.

  1. Er zijn erg goede brandblussers maar ook heel goedkope blustoestellen
  2. Er zijn vele typen draagbare blusser, zoals water, schuim, poeder, CO2

Hoe zit het nu met de eisen aan onderhoud?

Bouwbesluit art. 6.31 lid 4:

(samengevat) Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het nodige onderhoud aan draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd.

Dit lijkt duidelijk maar de tegenstrijdigheid zit hem in de verwijzing naar NEN 2559, waar wordt gesproken over jaarlijks onderhoud.

REOB-onderhoudsbedrijven volgen de norm. Gebouweigenaren en -gebruikers (die voor het onderhoud van draagbare blustoestellen verantwoordelijk zijn) moeten beslissen of ze elk jaar onderhoud laten uitvoeren, of eens in de twee jaar. Met eens in de twee jaar zijn ze niet in overtreding; van belang is ook de onderhoudstermijn die de fabrikant van het toestel voorschrijft.

In tabel 1 A1 van de NEN 2559 staat het te volgen onderhoudsschema.

Type blusser Onderhoud Uitgebreid onderhoud Revisie Levensduur
Water, water met toevoeging, schuim  

1 x per jaar

 

1 x per 5 jaar

 

1 x per 10 jaar

 

20 jaar


Poeder

1 x per jaar n.v.t 1 x per 10 jaar 20 jaar

CO2

1 x per jaar n.v.t. 1 x per 10 jaar 20 jaar

 

Ons advies:

Houd bij aanschaf van blustoestellen rekening met de bovenstaande punten. Kijk dus niet alleen naar de aanschafprijs en jaarlijkse of tweejaarlijkse onderhoudskosten maar laat je ook informeren over het uitgebreide onderhoud en de revisie. Witlox Brandveiligheid is een onafhankelijke adviseur en heeft dus o.a. geen belangen in het leveren van producten. Voor meer informatie moet je dus bij leveranciers zijn.