Onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen