Afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij de leiding bevindt, gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt.