Gebouwinspecties – Brandscan – Brandveiligheid

Het woord ‘gebouwinspecties’ is in het wereldje van brandveiligheid een beetje een amorf begrip. Varianten in terminologie zijn:

 • quick scan,
 • steekproef,
 • volledige inspectie,
 • inventarisatie,
 • NEN 6059 inspectie,
 • nulmeting,
 • conditiemeting,
 • BGB opname,
 • IPB opname,
 • MPB opname,
 • officiële goedkeuring etc.

Gevolg is dat er vaak opdrachten worden gegeven door mensen die een heel andere gedachte hebben dan degene die de opdracht uit voert. Dit leidt vaakt tot  onveiligheid, irritatie, en (soms zware) extra kosten. Weggegooide investeringen zijn dan het gevolg waar niemand behalve de leverancier iets aan heeft.

Het is dus zaak goed te weten wat je precies wilt en dat je dit ook duidelijk kan maken aan je mogelijke leverancier.

Gebouwinspecties kaf en koren

Een inspectiecertificaat heeft op zich geen wettelijk kader. Het is niet gedefinieerd, mensen en bedrijven die iinspecteren hoeven niet deskundig / gediplomeerd te zijn en ook het Bouwbesluit niet te kennen. Er zit daarom erg veel kaf tussen het koren. Let wel:

Het is tóch goed om inspecties (te laten) uitvoeren. Zorg er dan wel voor dat jij je doel goed voor ogen hebt zoals:

 • Een beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw, of
 • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om offertes aan te vragen voor noodzakelijk herstel.
 • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om vast te stellen hoe je al of niet risicogericht wilt voldoen aan de wettelijke eisen. En of je daarover al of niet in gesprek kunt met het bevoegd gezag (gemeente). Zij laat zich vaak adviseren door de lokale brandweer of iemand van de veiligheidsregio.
 • Etc.

Vakkundige gebouwinspecties

Door vakkundige gebouwinspecties helpt Witlox Brandveiligheid tevreden klanten met hun

 • brandveiligheidsbeleid,
 • -organisatie,
 • – voorzieningen,
 • -verplichtingen.

Al onze mensen hebben minimaal het Brandpreventiedeskundige-1 diploma (BPD-1)

Meer informatie? [contact-form-7 404 "Not Found"]