Vuurbelasting

Hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van [...]

Vuurbelasting2018-08-07T13:31:22+00:00

Vrije hoogte

Vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580

Vrije hoogte2018-08-07T13:28:58+00:00

Vrije breedte

Kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang

Vrije breedte2018-08-07T13:27:20+00:00

Vluchtroute

Route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend [...]

Vluchtroute2018-08-07T13:22:39+00:00

Verwarmingssysteem

Technisch bouwsysteem waarin warmte wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven of [...]

Verwarmingssysteem2018-08-07T13:10:40+00:00

Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep als bedoeld in de op 30 september 1957 te [...]

Verpakkingsgroep2018-08-07T12:40:43+00:00

Verkeersruimte

Ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet [...]

Verkeersruimte2018-08-07T12:29:30+00:00

Verkeersroute

Route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend [...]

Verkeersroute2018-08-07T12:26:41+00:00