Cel

Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit [...]

Cel2018-08-08T16:28:28+00:00

Celfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit [...]

Celfunctie2018-08-07T14:15:32+00:00

Rookklasse

Europese Brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional classifications [...]

Rookklasse2018-08-03T16:21:35+00:00

CE-markering

CE-markering als bedoeld in artikel 8 van de verordening bouwproducten

CE-markering2018-07-31T12:41:24+00:00

CCV

Hoe weet jij nou zeker dat de leverancier levert wat [...]

CCV2018-08-21T15:17:36+00:00