Woonfunctie voor kamergewijze verhuur

Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden

2018-08-08T17:01:47+00:00