Woonfunctie voor de zorg

Bouwbesluit: Woonfunctie waarbij aan bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg in een daarvoor betamde en uitgeruste woonfunctie

2018-08-09T11:12:45+00:00