WKPB: Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat om bijvoorbeeld eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Een zogenaamde ‘last onder bestuursdwang‘ valt hier onder.

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking. In het kader van brandveiligheid betekent dit dat derden die informatie van het Kadaster opvragen van jouw pand kunnen zien dat je een ‘aanschrijving’ van de gemeente hebt gehad.

Witlox Brandveiligheid heeft veel ervaring in dossiers met betrekking tot aanschrijvingen van de gemeente en hoe deze zo snel mogelijk en op de juiste manier kunnen worden herroepen. Afhankelijk van de ernst van de aanschrijving is crisismanagement en / of damage control noodzakelijk. Een goede communicatie met alle betrokkenen eveneens. Witlox Brandveiligheid is met haar kennis in staat snel overzicht te krijgen in de situatie en snel te kunnen schakelen. Wij nemen u gedeeltelijk of volledig de last uit handen en hebben dankzij onze goede naam en contacten bij alle 25 veiligheidsregio’s (brandweer) van Nederland snelle entrees en goodwill.

Zie ook: https://zakelijk.kadaster.nl/wkpb