Winkelfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen goederen of diensten

2018-08-07T14:42:06+00:00