Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep als bedoeld in de op 30 september 1957 te Geneve tot stand gekomen Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171)

2018-08-07T12:40:43+00:00