Stil alarm

Bij een stil alarm worden bepaalde groepen mensen gealarmeerd waardoor gerichte acties kunnen worden ondernomen zonder dat dit tot panieksituaties leidt.

2018-08-24T14:48:09+00:00