Onderwijsfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs

2018-08-07T14:35:58+00:00