Gezondheidszorgfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling

2018-08-07T14:17:23+00:00