Gecorrigeerde loopafstand

Loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buien beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruikgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd.

2018-07-31T13:58:28+00:00