Overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer

Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Overige gebruiksfunctie die bestemd is voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen ten behoeve van weg-, spoorweg-, water-, of luchtverkeer van personen

2018-08-08T16:56:48+00:00