Celfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen

2018-08-07T14:15:32+00:00