Cel

Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een celfunctie

2018-08-08T16:28:28+00:00