Beveiligingsadviseur Witlox

Bouwbesluit 2012

Het huidige Bouwbesluit (2012) geeft precies aan waar een gebouw aan moet voldoen wat betreft brandveiligheid. Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit is kort samen te vatten als: zorg ervoor dat je bewoners, medewerkers, bezoekers en hulpdiensten bij brand het gebouw veilig kunnen verlaten en dat jouw brand niet over slaat naar de buren.

Meer dan bovenstaande is het niet en je mag er van uit gaan dat alle regels hiervoor zijn bedacht. Denk dus vooral niet dat je gebouw overeind blijft bij een brand of dat je kostbare inventaris, historisch erfgoed, monument of wat dan ook gespaard worden, dan heb je extra maatregelen nodig.

Ongeveer 30% van het Bouwbesluit heeft betrekking op brandpreventie en brandbeveiliging. Met name algemene hoofdstuk 1 is van belang voor duiding en bouwplantoetsers brandveiligheid zetten met plezier hun tanden in de hoofdstukken:

2: Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

6: Voorschriften inzake installaties, en

7: Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen

Je kunt hoofdstuk 2 zien als ‘Bouwkundige voorzieningen’, hoofdstuk 6 als ‘Installaties’en hoofdstuk 7 als ‘Organisatie’. In de branche noemen we dit de ‘BIO’ maatregelen (Bouwkundig – Installatie – Organisatie).