Advies brandveiligheid2018-11-14T14:03:09+00:00
Joric Witlox brandveiligheid expert

Advies

brandveiligheid

Wij zijn een adviesbureau als je bijvoorbeeld:

 1. Omhoog zit met vragen van bijvoorbeeld bevoegd gezag, brandweer, verzekeraar over brandveiligheid, of
 2. Behoefte hebt aan ondersteuning voor brandveiligheidsvoorzieningen, brandveiligheidsbeleid, begeleiding brandveiligheidsprojecten, inkoop van brandveiligheidsvoorzieningen.
 3. Geconfronteerd bent met aanschrijvingen van het bevoegd gezag (gemeente).
 4. Behoefte hebt aan een bouwplantoets (het controleren van een ontwerp of situatie op voldoen aan wettelijke brandveiligheidseisen) of brandoverslagberekeningen.
 5. Etc. zolang het gaat om faciliteren, bemiddelen, ondersteunen.

Witlox Brandveiligheid plaatst vragen altijd in het breder kader. Oplossen van incidentele problemen / issues past namelijk vaak

 • niet in je beleid of meerjarig onderhoudsplan,
 • is geen oplossing van vragen of opmerkingen door derden en leidt daarom vaak uiteindelijk tot hogere kosten
 • en geloof het of niet; geeft minder brandveiligheid.

Het is zaak de rust en het overzicht te behouden en in goed overleg te kijken naar de beste oplossing op termijn.

Met Witlox Brandveiligheid behoud je de rust. Wij hebben veel ervaring in overleg met genoemde partijen, ook bij

 • grote meningsverschillen
 • of zware claims en worden door hen gerespecteerd omdat wij het grote geheel blijven zien en dienen. Google maar eens verder op Witlox, je zult zien dat je met ons een bedrijf  binnenhaalt dat een goede reputatie heeft vanwege grote kennis, ervaring en netwerk.

Hoe?

 • Adviezen met aantoonbare theoretische/praktische kennis en ervaring.
 • Adviezen met aantoonbare kennis van marktontwikkelingen, ook in regelgeving die de toekomst mogelijk een rol voor u spelen
 • Kwaliteitsborging

Meer weten? 
Wat?

•  Algemene vraagbaak, helpdesk voor u en uw collega’s
•  Opstellen ontruimingsplannen en plattegronden desgewenst volgens NEN 8112
•  Second opinion
•  Expert judgement
•  Bemiddelen en oplossing na aanschrijving door gemeente
•  Bewaken professionaliteit uitgevoerd werk van uw installateur
•  Assistentie bij aanvraag gebruiksmelding (bouwbesluit) of gebruiksvergunning oftewel omgevingsvergunning (WABO BOR)
•  Tekenwerk
•  Bouwplantoets
•  Plan van eisen (PvE)

“Tijdens de eerste kennismaking kregen wij direct het gevoel bij de juiste persoon te zijn aangeland. De heer Witlox beschikt over een uitstekende kennis van zaken waardoor onderbouwingen van onze kant erg konden worden aangescherpt. Binnen korte tijd had de heer Witlox een goede dossierkennis opgebouwd, wat heeft bijgedragen tot een snelle oplossing. De brandweer heeft bij locatiebezoek waarbij de heer Witlox ook aanwezig was, mede namens de gemeente aangegeven dat na een kleine aanpassing voldoende aannemelijk is dat de oplossing gelijkwaardig is aan WBDBO van 60 minuten. Wij danken voor de inzet en de prettige communicatie. Mochten we in de toekomst met dergelijke vraagstukken worden geconfronteerd, zullen we zeker contact opnemen”.

Henrico Florissen

Eierhandel van Zetten